Pro HipHop.org
Платформа для молодых хип-хоп / рэп исполнителей
...

Maksat Ak - Garañky

Gaýtalamak:

Men ýene-de gaýgyly,
Içýãn ajy şeraby.
Irden oýandym sagadam alty,
Düýşümde oýandym aldyñ añymy.
Sensizlik agyr maña garañky,
Gözümi ýumsam maña garañky.

Kuplet:

Saña duşup ýazdym söýgi ramany,
Dostlam bilen hem paýlaşdym seni halanmy.
Men baglandym owadanlygyña aldandym,
1 ömrümi señ bilen bolmak üçin çalşardym.
Owadanlygña besleýän iñ gowy aýdymy,
Ýanymda bolsañ çalyşýañ bahar-ýazymy.
Guşlaram seni görüp çalýar söýgi sazyny,
Dyza çöküp gül bereýin sen maña razymy.

Gaýtalamak:

Ýene-de gaýgyly,
Içýãn ajy şeraby.
Irden oýandym sagadam alty,
Düýşümde oýandym aldyñ añymy.
Sensizlik agyr maña garañky,
Gözümi ýumsam maña garañky.

Comments

Вам нужно войти, чтобы оставить комментарий