Pro HipHop.org
Платформа для молодых хип-хоп / рэп исполнителей
...

Maksat Ak - Malik Ejegul

Mälik bilen ejegüle bagyşlaýan.

Gaýtalamak:

Ezizim saña garaşýan ýoluña seredip,
Owadanja sözleriñ bilen gitdiñ eredip.
Arkaýyn bol ýüregime girmez keseki,
Sen bolsañ ýetik, men ömürlik señki.

Kuplet:

Garaşýan saña we garaşyn elmydama,
Aýralygmyza aglaýar ýagyşda dama-dama.
Görüp owadanlygña boldum haýrana,
Ökünemok durmaşda seni saýlanma.

Geçirern pasyly şoñ bilen geçer ýyllar,
Sen gelen günüñ ýanyña ylgarn.
Ýerleriñ üsti bolar şonda ak gar,
Ýüregim ýapylan içinde sebäbi sen bar.
Mälik Ejegül diýip ýazdym altyn harplar,
Barjak günüm ejem bilen kakam bizi tagtlar.
Söýgi perişdeleri bagty bize paýlar,
Şoña ýetmek üçin galdy ençe aýlar.

Comments

Вам нужно войти, чтобы оставить комментарий