Pro HipHop.org
Платформа для молодых хип-хоп / рэп исполнителей
...

Maksat Ak - Sensiz

Gaýtalamak:
Ýüregim gysylyp barýar sensiz,
Sen bolsa mensiz,
Sen bilen kemsiz.
Kuplet:
Men ýene-de ýanýan señ yşkyñda,
Her demde allanýan jadyly bakyşyñda.
Näme bolsañda seni juda söýüpdirin,
Oýun-Oýun bilen yşkyñda köýüpdirin.
Kellämi aýlaýar señ eden geçmişiñ,
Dillere dessan boldy pirlenmän etmişiñ.
Içimi iýip barýar şol bolan zatlar,
Doslam ýüzümi salyp menden gaçmañ.

Bilmeýär diýp öýtde kellämde gezen atlañ,
Hemme menden ýüz öwürdi olar aýtdy barmarn.
Şonda-da senden geçmän durn ýanyñda gitmän,
A sen bolsa näzlenen bolup menden gaçýañ.
Durmuşyñy gurduñ bir giden ýalan bilen,
Galanok gep-sözler agzyndan illeñ.
Ýene-de señ arkañ señ ýüzüñi ýuwýan,
A sen bolsa boş-boş diýýäñ: ,,seni söýýän"
Indi bu ýüregim ýaraly,
Ýöne açasym gelenok arany.
Söýgimiz şeýle güýç alandy,
A sen bolsa goýduñ şramy.

Comments

Вам нужно войти, чтобы оставить комментарий