Pro HipHop.org
Платформа для молодых хип-хоп / рэп исполнителей
...
Eý sadaja,
Eliñde alaja.
Saçyñda saryja,
Seretýãñ maña çalaja.
Saýlanýañ sen million...
...
Men ýaly barmy indi bu raýonyñ içinde,
Meni görüp bet diýýdiler hemmeler öz içinden.
Toýa...
...
Gaýtalamak:

Indi näme etjegmi bilemok,
Indi kimi etjegmi bilemok.
Içgili wagtym...
...
Gaýtalamak:
Ýüregim gysylyp barýar sensiz,
Sen bolsa mensiz,
Sen bilen kemsiz.
Kuplet:
Men...
...
Gaýtalamak:

Ýene-de gaýtýan ýanyñdan dodajygyñdan ogşap,
Her gezek baramda galýañ ejiz...
...
Gaýtalamak:

Bagyşla meni seni söýenim ûçin,
Bagyşla meni ýüregiñi alanym üçin.
Nätjek ýürege...
...
Okey, okey, okey,
Büzmeýin citi production.

Carolla s klas büzmeýinde ýekeje,
Gyzlar görip...
...
Mälik bilen ejegüle bagyşlaýan.

Gaýtalamak:

Ezizim saña garaşýan ýoluña seredip,
Owadanja...
...
Gaýtalamak:

Men ýene-de gaýgyly,
Içýãn ajy şeraby.
Irden oýandym sagadam alty,
Düýşümde...
...
Gaýtalamak:

Aşakda taçka,
Jüwide paçka.
Her gije kaçka,
Ýanymda janyçja.
Ýüzümde...
...
Tekst prod by: Maksat Ak
Goýanok günüme bu ajy ýatlama,
Içimde jemlenip boldy gat-gatlama.
Sen...